02 - aDıYaMaN YöReSeL KüLTüRü (HaLK oYuNLaRı)

BoRa

Administrator
1030
Adıyaman yöresi halk oyunları, diğer halk oyunları yöreleri gibi bulunduğu bölgenin doğal şartlarının, inanışlarının, yaşanmışlıklarının müzik ve figürler ile tercümanı olmuştur. Yöre oyunları aşağıdaki gibidir,
Ağırlama
Hızlı Üçleme
1032
Yavaş Üçleme
Goftan
Çep
Rışko
1033
Ağır Sımsımi
Hızlı Sımsımi
Dik
Kadın Halayı
1034
İki Ayak
Barış
Dingi
Düz Oyun
Göçer Oyunu
Hallaç Oyunu
Hasat Oyunu
Heilli Can
Kaynana Oyunu
1035
Kımıl Oyunu
Sal Oyunu
Türkan
Pehlivan
1036
 
Üst