Tarot Kartlarının Anlamları..

NaZLıHaN

Administrator
87
Tarot Kartlarının Anlamları
Adalet
Adında da geçtiği gibi genel manada adaleti temsil eder. Kişinin hayatında adaleti sağlama çabası gözlenir. Niyetlinin falına bağlı olarak hakkını almayı ifade eder. Maddi anlamda pozitif gelişmelere imza atılacağının habercisidir. Niyetlinin hayatında bir denge söz konusudur. Çoğunlukla hayatını düzene koymuş veya düzenini oturtmaya çalışan kişilerde bu kartı görürüz. Açılan fala bağlı olarak kişinin okul hayatını temsil eder. Terazi burcunun kartıdır. Bu kart aynı zamanda eril enerjili, toprak karakteridir. 89.
Savaş Arabası
Gücü ve kontrollerin ele geçmesini ifade eder. Niyetli maddi anlamda istediği doygunluğa ulaşabilir. Önüne çıkan engelleri kimsenin yardımı olmadan aşabilmeyi, kendine daha fazla vakit ayırmaya başlamak anlamına da gelir. Engelleri aşan kişi bu sayede ün veya başarı elde edebilir. Bu kartı çeken kişi hayatında meditasyona, duaya veya kendini iyi hissettirecek bu tarz etkinliklere dönmek istiyor olabilir. Kişi sanata yönelik çalışmalar yapıyorsa bu anlamda bir başarı yakalayabilir. Aşk falı bakılırken eş seçimi veya intikam şeklinde de yorumlanabilir. Asa altılısı bu karta denk özellikler taşır. Yengeç burcunun kartıdır. Dişil enerjili, hava karakteridir. 90.
Asa Altılısı
Başarı ve verilen savaşın zafer ile kazanılacağını ifade eder. Niyetlinin uğruna fazla uğraşlar verdiği bir konuda ilerleme göstereceği daha yüksek konumlara geleceğini anlatır. Niyetlinin azmi ve güçlü duruşu bu kartla ortaya çıkar. Kişinin uzlaşmakta zorlandığı bir olayı çözüme kavuşturması, rekabet ortamının ortadan kalkması, başarılı olduğu bir konuda ödül alması veya zoru başarması gibi durumlar söz konusudur. 91.
Asaların Beşlisi
Asaların beşlisi aile içi uyuşmazlığa, evlilik veya aşk ilişkilerinde ayrılığı ifade eder. Niyetli için fazla olumlu bir kart değildir. Yaşanan veya yaşanacak olan tartışmalara karşı hazırlıklı olmalı ve güçlü durmalıdır. Bu tartışmalarda karşı taraf bencilce hareket ediyor olabilir. 92. Asaların Dokuzlusu
Bu kart niyetlinin kendini savunma ihtiyacı hissettiği bir durumda olduğunu gösterir. Bu savunma hâli ciddi bir kavga ile sonuçlanabilir. Önceleri yaşanmış ilişkiler veya sağlık sorunları yeniden ortaya çıkabilir. Yaşanan durumlara karşı direnme, dayanıklılık olarak da yorumlanır. 93. Asaların Dörtlüsü
Başarı veya bir konu ile ilgili mutluluk anlamına gelir. Aşk falı bakılırken zor beraberlik olarak yorumlanabilir. Niyetlinin umutlu olduğu veya haber beklediği yerden sevinçli bir haber alacağını ifade eder. 94. Asaların İkilisi
Kariyer falında sıklıkla rastlanan kartlardan bir tanesidir. İş ve okul hayatında beklenen başarının elde edileceğinin habercisidir. Kişinin yapmak istediği bir girişim varsa bir denge içerisinde başarıya ulaşacak anlamı taşır. Bir duruma veya kişiye hükmetme, hükmetme çabası içinde olma gibi anlamları da bulunur. 95. Asaların Kralı
Kişinin dürüst ve yaratıcı bir karaktere sahip olduğunun göstergesidir. Girişimci yapıya sahip, başkasının altında çalışmaktan hoşlanmayan kişilerde bu kart sıklıkla karşımıza çıkar. İş hayatında işverenden kaynaklı bir problem yaşanabilir. Asaların Kralı kartı çıkan niyetli erkekse iyi bir eş olacağı veya olduğu anlamını taşır. Eril enerjili bir karttır. 96. Asaların Kraliçesi
Bu kart bir kadına çıkmışsa yaptığı hareketler ve davranışlarıyla insanları kolaylıkla etkisi altına alabilen bir kadın olduğu anlamı çıkarılabilir. Güçlü, özgür ve başarılı bir kadını temsil eder. Kartın ifade ettiği kişi gittiği her yerde gözleri üzerine toplayan, daima kıskanılan bir kadındır. Bu kadın kişisel gelişimine oldukça önem verir. Hayatında istediği birçok şeyi elde etmiştir. Dişil enerjili bir karttır.97. Asaların Onlusu
Gereğinden fazla yükü omuzlarına almış bir bireyi simgeler. Bu kişi işinde veya özel hayatta sırtlanması gerekenden fazla yükü üzerine alıp hâlâ bir sonuca varamamış olmaktan yakınıyor olabilir. Bunca çaba ve çalışmaya harcanan saatlerin sonucunda sağlık sorunları meydana gelebilir. Kişinin masabaşı çalışma kaynaklı bel veya kol ağrılarına dikkat etmesi gerekir. Bu kartı çeken niyetlinin kalp veya kas hastalıkları olabilir. Niyetli bulunduğu durumdan kaçmak için bir yol gözetiyor olabilir.
 
Son düzenleme:
Üst